Se och göra

Motionsspår

Björsäters elljusspår

I södra delen av samhället, med utgångspunkt från området vid fotbollsplanen, finns ett elljusspår som är cirka 1,5 kilometer långt.

Eksätters motionsspår

Runt bostadsområdet Eksätter finns ett motionsspår med blå markeringar som är 2 kilometer långt. Du kan nå spåret från flera håll. Ett alternativ är att gå upp i skogen från Sunnebovägen mitt för Långbrotts förskola. Det går också att börja från Metallvägen, Timmervägen och ovanför Höjdvägen från gångvägen i backen upp mot Eksätters panncentral.

Grebo elljusspår

Söder om tennisplanerna vid Mårsängsområdet går ett elljusspår delvis i äldre flerskiktad skog och delvis genom öppna föryngringsmarker. Spåret är cirka 2,4 kilometer. Du når spåret även från Garpbergsvägen och Tärnvägen/Älghornsvägen.

Hallaholms motionsspår

I området Hallaholm finns ett system av stigar för sköna skogspromenader varav ett motionsspår med blå markering som är cirka 3 kilometer.

Nygårds motionsspår

Väster om bostadsområdet Nygård finns ett motionsspår i varierande skogsmark. Motionsspåret är blåmarkerat och har en längd på 3 kilometer. En startpunkt är vid Västgötavägens slut.

Åtvidabergs elljusspår

Söderut från tätorten finns rekreationsvänliga områden på båda sidor om kisavägen. Här finns ett 4,5 kilometer långt elljusspår. Bra startpunkter är vid Sketeka-Sockenvägen, bakom Edbergsfältet eller vid föreningsstugan vid kisavägen cirka 200 meter från Riksväg 35. Det finns parkeringsmöjlighet vid båda dessa platser för den som kommer längre ifrån.

Kontaktinformation


Åtvidabergs kommun
Telefon: 0120-83000

E-post: kontakt@atvidaberg.se