Sevärdheter

Almrundan - Nature et Arte

Gå en runda förbi konstverk och högstubbar i Åtvidaberg. I Naturkartan får du information om konstnärerna och lyssna till kommunekolog som berätar om rundans olika stopp.

Under 2019 ville Åtvidabergs kommun göra något positivt i samband med nedtagningen av de döda almarna runt om i tätorten. En av åtgärderna var att spara träd som så kallade högstubbar för att gynna alla de organismer som livnär sig på död ved, såsom svampar och insekter.

Nästa steg var att arbeta vidare med kommunens satsning på den konstnärliga utsmyckningen av några av högstubbarna, och konstnärer fick i uppdrag att ta sig an trädstammar på olika platser i kommunen.

För att så många som möjligt ska få ta del av konstverken, har kommunen skapat en speciell almrunda för att visa upp resultatet av detta projekt.

Läs mer om Almrundan på
naturkartan.se

Kontaktinformation


Åtvidaberg

Hitta hit