Sevärdheter

Stenebo storgruva

En del av: Åtvidabergs turistinformation

Järngruvans historia går tillbaka till mitten av 1600-talet. Malmen beskrivs som fattig, men tillgången stor och brytningen enkel. Efter ett ras 1875 ödelades gruvan. Från bergets fot leder en 85 m lång stollgång in till ett stort bergrum som för tankarna till ”bergakungens sal”. På den öppna platsen framför det idag vattenfyllda gruvhålet vandrade hästarna sin tröstlösa gång för att driva malm och vatten upp ur gruvan.

Stollgången är till största delen bruten med den gamla tillmakningsmetoden. Detta innebär att ved som staplats upp intill bergväggen antändes. Av hettan mörbrändes berget som sedan kunde brytas loss i skärvor och flak med hjälp av spett, slägga och kil.

I området återfinns ytterligare gruvor, varphögar, husgrunder och odlingstegar. Gruvhålen är mer eller mindre väl inhägnade, så uppträd med sunt förnuft och lämna aldrig era barn utom synhåll. Håll dig också väl med gruvans rå genom att knacka tre gånger och presentera dig innan du går in i stollgången. Medtag stövlar och ficklampa.

Stenebo Storgruva ligger på mark tillhörande Stensnäs säteri. År 1824 övertogs säteriet av kopparverkets ägare. På 1840-talet om- och nybyggdes Stensnäs i senempir. Arkitekt var Per Axel Nyström och byggmästare Jonas Jonsson.

Obs! Gruvområdet besöks på egen risk - här finns i dagsläget inga guidade turer.

Kontaktinformation


590 98 Edsbruk

Hitta hit