Sevärdheter

Närstads gruvfält (Mormorsgruvan)

Alltsedan medeltiden och fram till 1880-talet har gruvor tagits upp, ödelagts och återupptagits igen på Närstads gruvfält. Den 407 meter djupa Mormorsgruvan är fältets största gruva och anses vara en av bergslagens äldsta.

I dag klassas områdets kultur- och ekmiljöer som riksintresse. Det finns flera gruvor i området: Mormorsgruvan, Haggruvan, Elzviksgruvan och Malmviksgruvan. Omfattade varphögar finns kvar och även en välbevarad bruksgata med bebyggelse från 1800-talet. Det finns även lämningar efter stånggångar och "Fåfängans kanal", som ledde drivvatten fram till Malmviksgruvan.

Genom Gruvpromenaden får du information om gruvdriften och arbetet i gruvorna! Glöm inte att besöka det lilla gruvmuseet i gruvfogdens kontor. Genom att ringa ett telefonnummer som finns på dörren kommer du in och kan ta del av människorna bakom kopparbrytningen.

Guidning

Guidningar kan bokas via Roy Andersson.
070-637 85 62
roy.andersson@atvidaberg.se

Pris: 100 kr/person, och betalning för minst 10 personer.
Brukskulturs webbplats

Kontaktinformation


59791 Åtvidaberg

Hitta hit