Se och göra

Åtvidabergs Kulturskola

Vision

Forskning och erfarenhet visar att musik och kultur spelar en viktig roll för social och kulturell utveckling, mångfald och för det livslånga lärandet.

Med kulturen som medel är vår vision att ge barn och ungdomar i Åtvidabergs kommuns grundskola

 • möjlighet att stärka sin självkänsla
 • hitta glädje i det egna skapandet
 • möjlighet att vidga uttrycksförmågan
 • fler ingångar till lustfyllt lärande
 • en meningsfull fritid
 • en kreativ mötesplats för alla
 • möjlighet till samarbete över kulturområdena

Vi vill att kulturskolan ska vara en plats där Åtvidabergs unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Detta sker i samspel mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra ungdomar och kulturer.

Värdegrund

Vi vill att varje elev ska trivas hos oss. Vår tanke är att planera all undervisning och andra aktiviteter tillsammans med eleverna. Som elev hos oss önskar vi att du känner

 • Jag kan! Du ska uppleva att du utvecklas och lär dig inom ditt ämne oavsett vilken nivå du är på.
 • Jag har roligt! Lust och glädje är viktigt att känna. Det höjer motivation och kreativiteten och det är då vi lär sig bäst. Och vi mår bra när vi trivs och har kul.
 • Jag är viktig! Alla har något att tillföra helheten. Att bli sedd och bekräftad stärker identiteten.
 • Jag är delaktig! I samspelet med andra tränar vi på samarbeten och samverkan och utvecklas både enskilt och i grupp.

Kontaktinformation

Gamla torget 2
597 30 Åtvidaberg
Telefon: 0120-83575

E-post: kulturskolan@atvidaberg.se
Hemsida: https://www.atvidaberg.se/u...

Hitta hit