Karta

Östgötaleden i Åtvidaberg

Eklandskap, utsiktsberg och slående vackert kulturlandskap bjuder Östgötaleden genom Åtvidaberg. Leden passerar tätorten genom Adelsnäs vackra slottspark och genom flera fina naturreservat.

ETAPPER

Sätravallen - Mormorsgruvan 18 km

Etappen utgår från Sätravallen söder om Linköping. Vid Sätravallen finns ett vindskydd med grillplats och möjlighet att parkera. Efter några kilometer delar sig leden där en sträckning går vidare söderut mot Rimforsa och en fortsätter österut mot Mormorsgruvan och Åtvidaberg.

Det här är en lättvandrad sträcka på småvägar och genom lövskog och vackert öppet odlingslandskap. Är det badväder rekommenderas den trevliga lilla badplatsen vid sjön Tran där det även finns grillplats och torrtoa. Vid Beta finns ett vindskydd för övernattning. 

Mormorsgruvan - Åtvidaberg 11 km

Sträckan från Mormorsgruvan och Närstad gruvområde går till stora delar genom eklandskap, hagar med betande djur samt på mindre vägar. Mormorsgruvan är den mest kända gruvan i Närstad. Där finns ett litet gruvmuseum och en gruvpromenad som är värda ett besök.

Du passerar Malmviksängen med intressant flora och den lilla sjön Glan. På en udde finns en vacker rastplats. Leden fortsätter sedan genom Åtvidabergs golfbana. Här löper leden parallellt med rundslingan Bysjön runt. Leden rundar Bysjön längs den södra stranden. Du kan även välja att följa rundslingan in till Åtvidaberg längs den norra stranden. Vandringen blir då cirka två kilometer kortare. 

Leden går genom vackra beteshagar med blandad terräng med fin utsikt över Bysjön. Snart når du den imponerande parken som tillhör Adelsnäs baroni. Parken är öppen för besökare, tag gärna en extra promenad runt udden.

På väg mot etappens mål vid Edbergafältet passerar du Templet, ett lusthus vid sjöstranden och strax norr om detta en tillgänglighetanpassad grill- och rastplats. Vid Edbergafältet finns camping och badplats med toalett. Passa på att göra en avstickare till Solkanonen som avfyras varje dag sommartid.

Från Edbergafältet är det nära till Åtvidabergs centrum med butiker, restauranger, boende och kollektivtrafik.

Falerum - Åtvidaberg 19 km

En vandring genom vackra Uknadalen som bjuder på en fantasktisk natur. Etappen startar vid Falerums resecentrum. Leden följer den asfalterade genomfartsvägenen /Uknaväg genom samhället. Efter 1 km viker den av över Storån och går på en grusväg mot samhället Gärdserum. Sträckan erbjuder vackra vyer över det småkuperade landskapet. Straxt innan Gärdserum kan man göra en avstickare på 700 m upp på Glasberget som bjuder fin utsikt över Uknadalen.

Leden går förbi Gärdserums kyrka. Vid kyrkan är det vacker utsikt över Båtsjön samt möjlighet att sitta ner och rasta, här finns även en grillplats. Efter några km byter leden karaktär. Från bred grusväg i öppet landskap till smal slingrande stig eller väg i skogen. Vid Forsaström ekomuseum och järnbruk går leden ca 700 meter på väg 731. Var försiktig här då det passerar bilar och vägen är smal.  Vandringen går sedan mestadels i skogsområde med en del öppna fält.

Efter ca 14 kilometers vandring kommer leden till Åtvidsnäs naturreservat. Här finns ett vindskydd, eldstad och torrdass. De sista 6 kilometrarna går vandringen omväxlingande på stig i lummiga skog och asfaltsväg och kommer till slut fram till Bysjön. Här delar sig leden. Tag höger och gå några hundra meter så är du framme vid etappens slut vid Edbergafältet i Åtvidaberg.

Falerum - Rumma 23 km

Etappen startar i Falerums by som är ett fint litet samhälle i vackra Uknadalen med mycket äldre bebyggelse. Falerum är en bra startpunkt för både en kortare och längre vandring. 

Etappen går till stora delar på grusväg och skogsväg, men du får trots detta hela tiden fina naturupplevelser. Leden är till stor del kuperad och går främst i gran och tallskog. Många fina sjöar passeras och hela fyra naturreservat! 

I Falerum har du två val. Antingen kan du välja att följa huvudleden som för dig upp till Dacke Skans fornborg med milsvids utsikt över södra Uknadalen, alternativt följa asfaltsvägen mot Rumma där huvudleden ansluter straxt utanför samhället. Efter två km passerar leden Ekhultebergens naturrerservat där du kan göra en avstickare på en rundslingan på 5 km. Efter ytterligare några kilometer slingrar sig leden in i riktigt trollskog i naturreservatet Grävsätters urskog. Vandra genom den tysta, orörda naturen och förundras över de mäktiga gamla träden som står här. Sträckan i urskogen kräver ibland klättring över/under nedfallna träd. 

Leden passerar sedan flera små skogssjöar. I nästa naturreservat Åsen finns en rastplats med grillkåta under tak. Från Åsen går leden på fina och kuperade skogsstigar fram till Rumma. På vägen passeras ytterligare ett naturreservat Gorgberget. Den sista biten av etappen följer bilvägen fram till etappmålet Vadet. Här finns torrtoa, vindskydd, grillplats och en fin badplats i Västersjön.

Rumma - Fallingeberg 25 km

Etappen startar vid Vadet, där det vid badplatsen finns ett litet vindskydd, torrtoa och grillplats. En sevärdhet på sträckan är Rövarkulan, en enorm uthängande klippa som även fungerar fint som regnskyddad rastplats.

Efter 8 km vandring från Rumma genom skogar och över öppna ängar når leden Långserum by som är vackert belägen i en dalsänka vid sjön Lången. Byn är ett exempel på hur byar såg ut innan det så kallade Laga skiftet. Byn består idag av ca 25 hus, de flesta uppförda mellan år 1718-1840.

Leden viker av österut och efter någon kilometer finns en avstickare upp på Djupdalsberget. Från toppen har man en magnifik utsikt över sjön Yxningen med sina vackra branter. I Hälla, väster om Gärdnäs invid en vik av Yxningen, finns ett vindskydd, torrtoa, grillplats och badstrand.

Leden går sedan vidare på fina stigar och små skogsvägar ytterligare 7 km till Sandviken, där man kan både rasta och njuta av utsikten högt över Yxningens östra skärgård. Efter ca 4 km vid Högsjön kan man svänga av söderut och gå Brandsbo rundslinga. Då passerar man även ett fint beläget vindskydd vid Högsjön. Där finns, förutom möjlighet att bada från klippporna, även torrtoa och grillplats.

Etappmålet Fallingeberg/Edhagen, på gränsen mellan Åtvidaberg och Valdemarsvik, nås efter ytterligare ca. 1 km. Vid Fallingebergsviken i Yxningen finns ett vindskydd med torrtoa och grillplats.

RUNDSLINGOR

Bysjön runt 7 km

En vacker rundslinga med både natur- och kulturupplevelser. En del av leden går genom hagar med betande djur. Gå inte in med hund under betessäsongen. Bra startpunkt i Åtvidaberg är Edbergafältet där det finns parkering, badplats, WC, camping och kiosk öppen sommartid. Rekommenderat är att vandra medurs runt sjön.
Strax efter att du lämnat Edbergafältet delar sig leden. Avtaget åt öster är Östgötaledens etapp Falerum-Åtvidaberg. Fortsätt rakt fram längs stranden. Snart ser du det romantiska lusthuset Templet från1800-talet. Leden går sedan genom en imponerade parken vid den privata herrgården Adelsnäs. Parken är öppen för besökare. Ta gärna en extra promenad i den engelska parken.

Rundslingan fortsätter förbi Fiskartorpet genom vackra ekhagar med betande djur. Här får du fin utsikt över Bysjön från höjderna. Nära Åtvidabergs golfklubb ansluter Östgötaledens etapp Mormorsgruvan-Åtvidaberg norrut.

Leden fortsätter genom golfanläggningen och vidare tillbaka till Åtvidabergs samhälle med passage av många fina trädgårdar med utsikt mot Bysjön. I samhället gör leden två skarpa svängar åt höger. Följ sedan skyltningen och sväng in på tomten där den nationalromantiska Adelswärdska Villan ligger. Tag vänster längs Bysjöns strand. Snart är du tillbaka vid Edbergafältet där turen började.

Finnbygget rundslinga 2,3 km

Rundslingan utgår från Östgötaledens etapp mellan Falerum och Åtvidaberg. Med fördel startar du i Falerum där det finns parkering och kollektivtrafik. Själva slingan är bara 2,3 km, men den blir ca 4 km längre om du även går sträckan fram och tillbaka till Falerum. 

Från Falerum följer du Östgötaleden på vägen mot Åtvidaberg. Precis utanför samhället viker leden av till höger. Följ Östgötaledens skyltning ytterligare en km fram till skylt för avtag mot Seboklint och Finnbygget åt höger. Vik av här för att vandra motsols. Slingan löper genom vacker hagmark i närheten av den vackra Risebofåran. Risebofåran ligger strax intill grusvägen mellan Kulla och Risebo och är en djupt nedskuren bäckravin omgiven av mäktiga ädellövträd. Området har en skuggig lundkaraktär med ett rikt fågelliv. Ormbunkar och gamla vackra stenmurar kantar stigen. Slingan löper sedan ut på Östgötaleden där du åt höger har slående utsikt över Uknadalen bort emot Gärdesrums nygotiska kyrka och åt väster de böljande ängarna tillbaka mot Falerum.

Seboklint rundslinga 5 km

Rundslingan går från Falerums samhälle upp på toppen av berget Seboklint. Går du motsols följer du Östgötaleden på vägen österut ut ur samhället mot Rumma till en avtagsväg där rundslingan är skyltad åt vänster. Vägen upp mot utsiktspunkten här är brant. Vill du inte gå hela rundslingan är den västra uppfarten är att rekommendera då den är mindre ansträngande. Går du slingan medsols följer du Östgötaleden på vägen mot Åtvidaberg. Precis utanför samhället viker leden av till höger. Följ Östgötaledens skyltning ytterligare en km fram till skylt för avtag mot Seboklint åt höger. 

Leden går här genom vacker hagmark. Dessutom kan du då passa på att göra en avstickare till Risebofåran, ett för kommunen unikt område med mycket högt bevarandevärde. Risebofåran ligger strax intill grusvägen mellan Kulla och Risebo och är en djupt nedskuren bäckravin omgiven av mäktiga ädellövträd. Området har en skuggig lundkaraktär med hög luftfuktighet och ett rikt fågelliv.

Ekhultebergen rundslinga 5 km

I sydöstra Östergötland strax utanför Falerum ligger Ekhultebergens naturreservat. Ekhultebergens naturreservat når du genom att följa Östgötaledens etapp från Falerum österut mot Rumma i ca 2 km eller med bil följa skyltning från Falerum. Från reservatets parkering löper en 5 km lång slinga genom fantastiska skogar. Vi kan utlova är ett besök i ett av de häftigaste brandpräglade gamla skogslandskap vi har i Östergötland idag med 3-400-årig skog. Via rundslingan når du flera utsiktspunkter med hisnande vyer över sjön Åkervristen och den natursköna och riksintressanta Uknadalen söderut. 

Leden går genom en av de största urskogslika skogarna i länet. Bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker och ädla lövträd ner mot sjön är mångfalden stor och här lever ett stort antal speciella och ovanliga varelser. Vandringsleden går genom skogsmark och är vältrampad, men ganska krävande. Stigen går omväxlande lite uppför, genom flackare partier och sedan nedför. Det är dock absolut ingen ”klättring”.

Kontaktinformation

Box 206
597 25 ÅTVIDABERG
Telefon: 0120-83000

E-post: kontakt@atvidaberg.se

Fakta

-Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser

-Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka

-Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar