Se och göra

Naturreservat

I Åtvidabergs kommun finns drygt 20 olika naturreservat med skiftande naturtyper och tillgänglighetsgrader. Vid naturreservaten finns skyltar om vad som gäller vid besök samt information om vandringsstigar, vindskydd och eldplatser. 

Alla reservat i kommunen är statliga naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen. Aktuell information om reservaten och friluftsanordningar finns på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.

Naturreservat i Åtvidabergs kommun, länsstyrelsens webbplats

Kontaktinformation


Åtvidaberg
Kontaktperson: Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping
Telefon: 010-223 50 00 (växel)