Sevärdheter

Bersbo gruvfält

I mitten av 1800-talet producerades det i Åtvidaberg mest koppar i hela landet och Bersbo var södra Sveriges största gruvsamhälle. Idag är Bersbo en unik och fortfarande till stora delar bevarad gruvmiljö.


Här har brutits kopparmalm sedan medeltid och under 1800-talet blev gruvbrytningen på Bersbofältet intensiv. Flera av gruvorna bröts samman och kom vid nedläggningen 1907 att omfatta en stor underjordisk "stad" med ett ytinnehåll om 11 425 m². Idag är Bersbo gruvfält inte bara ett viktigt industriminne, utan även ett spännande besöksmål där två gruvlavar, ett kruthus samt ett flertal arbetarbostäder med flera finns bevarade. Bersbo är en kulturmiljö som är unik för den här delen av landet.

Guidningar

På torsdagar under sommaren är det öppet hus i Storgruvelaven och det går att få Gofika i trädgårn vid lärarbostaden. Det ges också ett flertal sommarguidningar. För öppettider och sommarguidningar, se evenemang.

Guidningar vid andra tillfällen går också att boka via Carina Jarhall eller Roy Andersson.

Carina Jarhall
070-246 03 52
070-950 36 57
carina.jarhall@me.com

Roy Andersson
070-637 85 62
roy.andersson@brukskultur.se

Pris: 100 kronor per person, minst 10 personer.

Storgruvelavens besöksadress

Storgruvan Bersbo 6, 597 93 Åtvidaberg.

Adelswärdska schaktets besöksadress

Adelswärdska laven Rättvisan, 597 94 Åtvidaberg.

Kontaktinformation

C/O Bersbo Lärarbostaden
597 94 Åtvidaberg
Telefon: 0120-50080
Telefon: 070-9503657

E-post: info@bersbokoppargruvor.se
Hemsida: www.bersbokoppargruvor.se

Mer från Bersbo gruvfält

Utbud

Faciliteter

  • Parkering