Å! - ska julen låta
Å! - ska julen låta
Visit Åtvidabergs logotyp, länk till startsidan

Motionsspår - Grebo

Söder om tennisplanerna vid Mårsängsområdet går ett elljusspår delvis i äldre flerskiktad skog och delvis genom öppna föryngringsmarker. Spåret är cirka 2,4 kilometer. Du når spåret även från Garpbergsvägen och Tärnvägen/Älghornsvägen.