Å! - ska julen låta
Å! - ska julen låta
Visit Åtvidabergs logotyp, länk till startsidan

Stenebo storgruva

Järngruvans historia går tillbaka till mitten av 1600-talet. Malmen beskrivs som fattig, men tillgången stor och brytningen enkel. Efter ett ras 1875 ödelades gruvan. Från bergets fot leder en 85 m lång stollgång in till ett stort bergrum som för tankarna till ”bergakungens sal”. På den öppna platsen framför det i dag vattenfyllda gruvhålet vandrade hästarna sin tröstlösa gång för att driva malm och vatten upp ur gruvan.

Stenebo järngruva.