Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet. Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.