Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Stockmossen naturreservat

Nya lövträd och gran på väg upp i gläntorna i Stockmossens naturreservat. Samtidigt finns här ett överflöd av död ved av gran som leder till ett varierat och rikt insektsliv.