Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Kulla ängar naturreservat

Kulla Ängar ligger intill sjön Bjän, med lundartade äldre lövskogar med stort inslag av ädla lövträd av lind, alm och ask.