Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Hästenäs kyrkskogs naturreservat

Vid sjön Yxningens strand ligger detta stora och mångformiga naturreservat som är hem för en mängd ovanliga arter. Här finns månghundraårig skog på mager hällmark och sänkor med frodig granskog, prunkande ädellövskogar och strandskog.