Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Grävsätters naturreservat

Reservatets kärna utgörs av Grävsätters urskog. Urskogen har få motsvarigheter i Östergötland och är mycket besöksvärd. Här hittar du mycket få spår efter människans hand eller skogsbruk. Vandra genom den tysta, orörda naturen och förundras över de mäktiga gamla träden som står här.

Träskylt med texten Grävsätters naturreservat pekar in mot en tät grönskande skog.