Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Åtvidsnäs naturreservat

Alldeles intill Åtvidaberg ligger ett innehållsrikt landskap med betade hagmarker och lövträdslundar. Här kan du njuta av öppna betade hagmarker och lummiga lundar med gamla ekar och lindar.