Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Åsen naturreservat

Åsen naturreservat består främst av ädellövrik lövskog på de gamla kulturmarkerna och gammal barrskog uppe på höjderna. En rullstensås löper genom reservatet, och ger området dess speciella utseende.