Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ytterby naturreservat

Ytterby naturreservat består av en tvåhundraårig högstammig tallskog med gammal skogsbetesprägel. Det ligger i övergångsbygden mellan den öppna slätten och skogslandskapet. Naturreservatet har restaurerats och stängslats så att det nu återigen är ett skogsbete med nötkreatur.