Åtvidabergs kommuns logotyp, länk till startsidan

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åsen naturreservat

Åsen naturreservat består främst av ädellövrik lövskog på de gamla kulturmarkerna och gammal barrskog uppe på höjderna. En rullstensås löper genom reservatet, och ger området dess speciella utseende.